úvodní stránka » Služby » Bezpečnostní systémy » Elektronický zabezpečovací systém

Elektronický zabezpečovací systém

Elektrická zabezpečovací signalizace (EZS) je ze všech možností zabezpečení nejrozšířenější a v praxi se uplatňuje nejčastěji. Slouží pro včasnou signalizaci proti nežádoucímu vniknutí a je jedním z prostředků k zajištění ochrany majetku. Zabezpečovací systémy existují v drátovém i bezdrátovém provedení

EZS se skládá ze zabezpečovací ústředny, ovládacích prvků pro aktivaci a deaktivaci systému, z detektorů (čidel) a z koncových zařízení, které uvědomí uživatele o narušení objektu – tímto rozumíme sirény, telefonní voliče, případně systémy komunikující s pultem centralizované ochrany.

Pro maximální bezpečnost Vašich objektů navrhneme a nainstalujeme nejvhodnější Bezpečnostní systém – zabezpečovací systém – EZS s využitím nejmodernějších technologií a zaručíme pravidelné revize a servis elektrické zabezpečovací signalizace – EZS

Složení zabezpečovacího systému – EZS

Ústředna bezpečnostního – zabezpečovacího systému – EZS je centrální řídící zařízení, které ovládá a vyhodnocuje komunikaci s detektory pohybu, detektory tříštění skla, detektory kouře a teploty, dveřními magnetickými detektory a předává je formou poplašné zprávy na mobilní telefon, pevnou linku, nebo PCO-pult centrální ochrany.

Klávesnice bezpečnostního systému – je zařízení, pomocí kterého ovládáme celý zabezpečovací systém. Umožňuje kódování zabezpečovacího systému, prohlížení, programování a správu celéh o zabezpečovacího systému.

Pohybové digitální detektory – vyhodnocují pohyb ve střežených prostorách

Detektory tříštění skla – vyhodnocují zvuk a tlakovou vlnu při rozbití okna

Dveřní magnetické detektory – vyhodnocují otevření dveří nebo okna střeženého objektu

Opticko – kouřové a teplotní požární detektory – vyhodnocují kouř v objektu, nebo  zvýšenou teplotu.

GSM brána – předává informace o stavu EZS (poplach či stav záložní baterie) na mobilní telefon.

Elektronický zabezpečovací systém jsme instalovali

Campus Brno science Park – budova C

Campus Brno science Park – budova C

zobrazit referenci
Výrobní areál LIFOCOLOR v Brně

Výrobní areál LIFOCOLOR v Brně

zobrazit referenci
Kampus Hradec Králové

Kampus Hradec Králové

zobrazit referenci
CECHO Polnička

CECHO Polnička

zobrazit referenci
Domov pro seniory v Bechyni

Domov pro seniory v Bechyni

zobrazit referenci

Aktuality

Microtech CZ se stal součástí technologické divize společnosti Securitas AB

Securitas AB schválil k 1. 12. 2017 akvizici české společnosti Microtech CZ s.r.o., která se zabývá instalací a servisem bezpečnostních systémů. SECURITAS ČR s.r.o. se tak stala 100% vlastníkem společnosti Microtech CZ s.r.o. Pro společnost Microtech CZ s.r.o. se jedná o významný milník v její několikaleté historii. Společnost Microtech CZ s.r.o. poskytuje technická bezpečnostní řešení […]

zobrazit celou aktualitu

ce-colokohinoorcinema-cityvodafoneraiffeisen-bank

náměstí Republiky 72/4, 591 01 Žďár nad Sázavou

+420 566 620 006

info@microtech.cz